Posted in Informàtica

Software

La paraula Software prové de l’anglès i el seu significat vindria a ser “parts toves”, en contraposició a Hardware que són les “parts dures”.

En informàtica què és Software?

El Software són les instruccions per a comunicar-se amb l’ordinador i que fan possible el seu us. En resum, el Software en informàtica són els programes.

Sense el Software, els ordinadors serien inútils. Per exemple, sense el Software de navegació d’Internet (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, etc.) no es podria navegar per Internet i, sense un Sistema Operatiu, que també és un Software, el navegador no podria funcionar. Les aplicacions i les App en els dispositius mòbils també són Software.

També es podria dir que el Software d’un ordinador és la part que no es pot tocar. Pots tocar Microsoft Windows o el Microsoft Word? La veritat és que NO; només pots veure què fa l’ordinador gràcies a les instruccions que aquests tenen programades però mai es podran tocar.

El Software és tot allò que s’instal·la en l’ordinador i que després es mostra i s’utilitza en la pantalla.

No s’ha d’oblidar que l’altra part de la informàtica, el Hardware, és a dir, la part dura (el Software és la part tova), o el que és el mateix el teclat, el monitor, el disc, dur, el ratolí, etc., tot allò que podem tocar.

El conjunt del Software i el Hardware formen el que s’anomena com a Sistema Informàtic i els dos van de la mà. Si no hi ha Hardware no es pot fer res, però si hi ha un fabulós ordinador sense software, tampoc servirà per a res.

El Software es classifica en 3 grups:

 • Software de Sistema
 • Software de Programació
 • Software d’Aplicació

Tipus de Software

Hi ha varis tipus de Software o programes. Aquests programes, en funció del seu preu, hi ha:

 • Software Freeware: És tot aquell programa que es distribueix gratuïtament, amb cap cost addicional. També existeixen autors que l’únic que demanen és que et registris; és a dir, que els diguis que utilitzes el seu programa.
 • Software Shareware: És una altra modalitat de comercialització que encara està més popularitzada. El programa es distribueix amb limitacions, bé com a versió de demostració o avaluació, amb funcions o característiques limitades o amb un ús restringit amb un límit de temps (per exemple 30 dies).
 • Software Adware: Són programes gratuïts en la seva totalitat però que durant la seva execució inclouen publicitat.
 • Software Lliure: Aquests poden ser de pagament o gratuïts però que, una vegada que l’usuari l’adquireix té accés al seu codi font (les instruccions del programa) i el poden modificar i/o ampliar i tornar a redistribuir lliurement. Un exemple d’aquest tipus de codi podria ser el sistema operatiu Linux o el paquet ofimàtic Open Office.
 • Software de Pagament: Són programes que tenen un cost que s’ha de pagar per poder comprar-lo i fer-ne ús.

Software en funció del seu us

 • Software d’Aplicació: Són els programes que realitzen determinades tasques típiques humanes, que anteriorment es feien a mà. En definitiva és aquell que serveix per fer tasques, facilitant així a l’usuari el seu treball.

Com exemple hi ha els processadors de text, com ara el Word, fulls de càlcul, programes de disseny, d’entreteniment, etc.

 • Software de Programació: Són aquells programes que permeten al programador programar; és a dir, desenvolupar altres programes utilitzant diferents llenguatges de programació.
 • Software de Sistema: Són programes que serveixen per a que l’usuari tingui control sobre l’ordinador i donar suport a altres programes. Consistents en Software que serveis per controlar i interactuar amb el sistema operatiu, proporcionant control sobre el hardware de l’ordinador.

El més conegut i important és el Microsoft Windows. S’utilitza, entre altres coses, per a la transferència de dades entre la Memòria RAM i els dispositius d’emmagatzematge (disc rígid, unitat de discs òptics, etc.) Ja és considerat un sistema operatiu en si.

També existeix un tipus de software especial que es diu Firmware. És un programa de Software o un conjunt d’instruccions programades en un dispositiu de hardware. Proporciona les instruccions necessàries sobre com es comunica el dispositiu amb l’altre hardware de l’ordinador.