Formació d’Office

Vicenç Llobet - Microsoft OfficeNormalment fem servir paquets ofimàtics per generar la documentació, tant personal com d’empresa. Un dels més coneguts és el Microsoft Office en qualsevol de les seves versions.

Si bé són suites que incorporen força aplicacions, les més conegudes són el Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher i Access

Veiem una mica pel damunt què és qui:

 

  • Word: És un processador de text per poder escriure documents com ara cartes, memòries tècniques, noveles, llibres tècnics, etc.
  • Excel: És un potent full de càlcul que serveix crear continguts basats en textos i números; aquests números poden ser fixos o calculats a partir de fórmules; algunes bàsiques i algunes de complexes.
  • PowerPoint: És l’aplicació que permet escriure i afegir elements gràfics, audio, vídeo y efectes de transició entre els diferents elements de cada diapositiva i també pel canvi entre diapositives.
  • Outlook: És el programa de correu electrònic. Des d’aquest pots configurar el teu compte de correu electrònic; bé sigui de Microsoft, Google, Hotmail, etc. També permet tenir el calendari de recordatoris (amb alertes o sense alertes), agenda de contactes, tasques a fer i notes.
  • OneNote: Bàsicament és un bloc de notes en el que es poden classificar per seccions i cada secció pot contenir pàgines.
  • Publisher: És l’eina que està dissenyada per poder crear publicacions electròniques com ara butlletins, rètols, postals, targetes de presentació, targetes de felicitació, targetes de presentació, membrets, sobres, etc.
  • Access: És una eina per poder crear una base de dades per emmagatzemar informació i accedir posteriorment al seu tractament. Aquí ja es requereix un coneixement una mica més ampli de les eines ofimàtiques; sempre he dit que per aprendre Access és recomanable ser un usuari mitjà o avançat d’Office. Aquí podràs crear taules amb camps d’informació, consultes que lliguin informació entre diferents taules, crear formularis per poder introduir, modificar i/o eliminar informació, crear informes sobre les dades introduïdes, etc.

Parlem sobre les teves necessitats i fem una formació adaptada a aquestes.

Contacta per E-mail