Què és la informàtica

La paraula informàtica prové de dues paraules diferents: Informació i Automàtica.

La informàtica és una ciència. És la ciència que estudia el Tractament Automàtic de la Informació.

Tanmateix la informació són les dades i el tractament automàtic d’aquestes dades es fa mitjançant els sistemes informàtics que són els anomenats Ordinadors o Computadors.

Aquests ordinadors han de tenir la possibilitat d’introduir dades i, mitjançant instruccions, poden realitzar tasques de forma automàtica (és a dir transformar-los), com per exemple realitzar una operació matemàtica.

Utilitzar un processador de textos no es considera informàtica, sinó Ofimàtica, però crear un programa amb el que puguem editar textos sí que és Informàtica.

La informàtica estudia el que els programes són capaços de fer (teoria de la computació), de la eficiència dels algoritmes que s’utilitzen (complexitat i algorítmica), de la organització i emmagatzematge de les dades (estructures de dades, bases de dades) i de la comunicació entre programes, humans i màquines (interfícies d’usuari, llenguatges de programació, processador de llenguatges, etc.), entre altres coses.

La importància de la informàtica en els nostres dies es deu a que aquesta està present en les nostres vides de forma habitual i d’ella depèn l’avanç de les noves tecnologies.

La informàtica és una disciplina que abasta la teoria i la pràctica. Es requereix pensar en termes abstractes i en termes concrets. La part pràctica de la computació pot veure’s per totes parts. Avui en dia, pràcticament tot el món és usuari d’un ordinador, i moltes persones són inclús programadors informàtics. Aconseguir que els ordinadors facin el que tu vulguis requereix experiència i pràctica. Però la informàtica pot ser vesta des d’un nivell superior, com una ciència de resolució de problemes. Els informàtics tenen que ser experts en problemes de modelat i anàlisis. També tenen que ser capaços de dissenyar solucions i verificar que són correctes. La resolució de problemes requereix precisió, creativitat i un raonament curós.

La informàtica també té unes fortes connexions amb altres disciplines, però això té una àmplia gamma d’especialitats. Aquestes inclouen l’arquitectura de computadors, sistemes de software, gràfics, Intel·ligència Artificial, ciències de la computació i la enginyeria de software. A partir d’una base comú de coneixements informàtics, cada àrea d’especialitat es centra en reptes particulars.

 

Quina utilitat té aquesta publicació?

Feu clic a una estrella per valorar-la

Autor: Vicenç Llobet Sánchez