Navegació per Internet més ràpida amb un nou protocol de comunicacions de Google

Vicenç Llobet - Internet Més Ràpid

El protocol HTTP és el mecanisme que de comunicació que permet les transferències d’informació en la Web. En la seva nova versió, que porta el nom d’HTTP/3, aquest substituirà el més que conegut protocol TCP per un que s’anomena QUIC; un protocol experimental que ha desenvolupat Google.

Aquest ha estat l’anunci que ha fet els funcionaris del Grup de Treball d’Enginyeria d’Internet (IEFT). Es tracta d’una organització internacional de normalització que s’encarrega de contribuir a l’enginyeria d’Internet des de l’any 1986.

Què és QUIC? Per començar són les sigles “Quick UDP Internet Connections”. Be a ser una versió millorada del TCP actual i que es nodreix de les millors característiques dels protocols HTTP/2, TCP, UDP i TLS (tots aquests són els protocols necessaris per a la correcta transmissió i seguretat de les dades quan es navega per Internet.

A títol informatiu, l’actual protocol TCP va ser creat als anys 70 i és un protocol fonamental en la transmissió de dades que garanteix que les dades siguin enviades sense cap error al destinatari i en el mateix ordre en que han estat transmeses.

Quins avantatges aporta el nou protocol QUIC?

Vicenç Llobet - Quic

Per començar Quic és més ràpid i segur ja que, entre d’altres ja ve implementat amb xifrat de seguretat.

L’any 2012 Google va començar a treballar en aquest protocol i finalment al 2016 va decidir que Quic utilitzés HTTP. Actualment Quic està suportat per Chrome (Versió 29), YouTube, Cercador, Opera i Facebook ja suporten i utilitzen aquesta tecnologia.

Cal tenir en compte que Quic s’ha construït sobre el protocol UDP enlloc del protocol TCP ja que UDP no té limitacions en quan a la confirmació i control de flux d’informació; és a dir, UDP no confirma el lliurament ni la recepció de paquets de dades i en conseqüència les consultes són molt més ràpides.

Pel moment Quic està en fase experimental i no es pot declarar com un estàndard que es pugui implementar i s’han d’acabar de polir detalls a nivell d’implementació.

Font: Genbeta
Fotografies: Genbeta i Google

Podries puntuar aquesta publicació?

Una estrella és puntuació baixa, 5 estrelles és puntuació alta