Un pegat per controlar la pressió arterial a l’interior del cos

Vicenç Llobet - Pegat Ultrasons - 1

Des de la Universitat de Califòrnia a Sant Diego, un equip d’investigadors descriuen el treball que han fet a la revista Nature Biomedical Engineering. Aquest treball és el resultat de la cerca d’un pegat que funciona per ultrasons i que, a més, és portàtil.

Aquest pegat ultrasònic permet la monitorització, no invasiva, de la pressió arterial centrada en les artèries profundes que es troben sota la pell. Aquest avenç suposaria el poder detectar a les persones problemes cardiovasculars d’una manera més prematura i amb una major precisió que fins ara.

També cal afegir que, aquest pegat, a l’utilitzar tecnologia d’ultrasons es podria fer servir per rastrejar  altres signes vitals i senyals fisiològiques de l’interior del cos; tot plegat sense ser un element invasiu.

La tècnica dels ultrasons permet el monitoratge de la pressió arterial central a una profunditat de fins a quatre centímetres per sota la pell i, amb l’ajut de dispositius wearables, es permetria capturar les dades per mostrar-les en ells.

Exemple d’aplicació

Tal com es cita en Xatakaciencia, a l’hora de treballar en un quiròfan i especialment en procediments cardiopulmonars, és necessita disposar en temps real de la pressió arterial central; i és aquí on aquest pegat disposa de tot el potencial necessari per substituir als actuals mètodes que són invasius.

És important diferenciar entre el mesurament de la pressió arterial central de la pressió arterial perifèrica; que es la que es mesura amb un clàssic manegot inflable al voltant del braç. La pressió arterial central facilita la mesura de la pressió en els vasos que envien la sang directament al cor o a altres òrgans interns i, per tant, és molt més precisa que la pressió perifèrica.

Vicenç Llobet - Pegat Ultrasons - 2

En resum

El que s’ha aconseguit amb aquest pegat, que és suau i elàstic, és poder mesurar la pressió arterial central de forma no invasiva i, també, permet a l’usuari poder-se moure sense que aquest fet afecti als mesuraments.

El dispositiu ja ha estat provat en persones i, en totes les proves (amb el pegat posat a l’avantbraç, coll i peu, amb la persona quieta com en moviment) les gravacions que es van recopilar van ser consistents i precises.

Font: Xatakaciencia.com
Imatges: Xatacaciencia.com

Podries puntuar aquesta publicació?

Una estrella és puntuació baixa, 5 estrelles és puntuació alta