El làser com a medi per transmetre dades a alta velocitat

Sens dubte la connectivitat dels dispositius a la xarxa és un camp de constant investigació i millora i, dins d’aquest sector, uns investigadors de l’Escola d’Enginyeria i Ciències Aplicades de Harvard han fet un nou descobriment. Aquest cop, per millorar el sistema de connectivitat sense cables, han escollit un làser.

No es tracta de l’ús de cap tipus de làser lluminós que faci semblar que la nostra llar sembli una fira o una pel·lícula d’Star Wars sinó que es tracta d’un tipus de làser semiconductor i que, gràcies a aquest sistema, el làser pugui oferir un senyal WiFi de gran velocitat.

Per entendre millor en què es basa aquesta tecnologia, aquest tipus de làser tenen la possibilitat d’emetre microones, modular-les i rebre senyals de radiofreqüència externa. Per aconseguir aquest objectiu aquest làser treballa amb una freqüència infraroja amb la que es pot aconseguir longituds d’ona de terahercis.

En una primera prova, s’ha fet servir una antena amb un disseny especial que permet rebre i desxifrar les dades que li arriben a través del làser.

Amb aquesta idea és amb la que Facebook pretén oferir connexions per làser que poden assolir els 10 Gbps.

Podries puntuar aquesta publicació?

Una estrella és puntuació baixa, 5 estrelles és puntuació alta