Com funciona un patinet elèctric

Com a introducció direm que un patinet elèctric, també conegut com a patinets scooters, són patinets que incorporen un motor elèctric per facilitar el seu moviment.

Aquest motor elèctric és alimentat mitjançant bateries i el seu control es realitza a través un controlador que és l’encarregat de controlar la potència que el motor transmet a les rodes a través d’una transmissió que pot ser de corretja, cadena o transmissió directa.

Quins components conformen un patinet elèctric

Motor elèctric

Aquests tipus de patinets acostumen a tenir un motor elèctric d’escombretes degut a que aquests ofereixen una alta fiabilitat a un preu força econòmic. Malgrat aquest detall, un motor amb escombretes té una vida útil inferior a la dels motors sense escombretes. Però tampoc cal preocupar-se massa ja que un motor d’escombretes té una vida útil molt superior a altres elements del patinet elèctric; com ara les rodes, transmissió, frens … en conseqüència el motor elèctric hauria de ser el darrer component a fallar.

Vicenç Llobet - Motor Patinet

Bateries

Les bateries solen ser del tipus de plom i àcid. Són molt fiables i ofereixen una vida útil d’uns 500 cicles de càrrega aproximadament.

Generalment aquestes bateries són de 12 volts; pel que si un patinet elèctric indica que té 36 volts, el més segur és que vingui muntat amb 3 bateries de 12 volts.

En quan a la potència, aquesta està marcada per la capacitat en ampers. A més capacitat d’ampers més durada o autonomia tindrà el patinet elèctric; però també tindrà un major pes.

Vicenç Llobet - Bateria Patinet

Controlador

Aquest element és l’encarregat de controlar la potència que lliura el motor elèctric a la transmissió perquè el patinet es mogui. També permet conèixer la potència màxima d’un motor.

Per exemple, si un motor és de 500 watts, el controlador de 16 ampers i el patinet està equipat amb bateries de 36 volts, tindrem una potència màxima de 16 ampers x 36 volts = 576 watts.

Vicenç Llobet - Controlador Patinet

Transmissió

Normalment es poden trobar 3 tipus de transmissions als patinets elèctrics; transmissió directa, per cadena o per corretja.

La transmissió per corretja és la més habitual en patinets de mitja i baixa potència. És econòmica i requereix un baix manteniment. També té la propietat de ser bastant duradora.

La transmissió per cadena és la més utilitzada en patinets de mitja i alta potència degut a la seva resistència i a l’alt part motor.

La transmissió directa és poc habitual i només es troba en alguns models de patinet elèctric que solen tenir un diàmetre gran de rodal. Des del punt de vista d’una transmissió aquest és el millor sistema perquè no requereix de cap tipus de manteniment però, en contra, és més costós i complicat de reparar.

Vicenç Llobet - Transmisió 1 Patinet

Vicenç Llobet - Transmisió 2 Patinet

Frens

En aquest tipus de component bàsicament existeixen dos tipus; els de disc i els de tambor. Els dos sistemes s’encarreguen de realitzar una desacceleració parcial o parada total del patinet degut al seu fregament que es produeix entre una part fixa i una mòbil.

En els frens de tambor la superfície fixa són les pastilles del fre i la part mòbil és el tambor. El tambor és un cilindre concèntric que gira al mateix temps que les rodes.

En els frens de disc la part mòbil és el disc que està unit a la roda i que aquest entra en contacte amb unes superfícies d’alt coeficient de fricció (les pastilles).

Els dos sistemes generen escalfor al frenar ja que exerceixen una força de fregament suficient com per transformar tota o part de l’energia cinètica del patinet en moviment, en calor fins aturar o reduir la seva velocitat, segons sigui en cada cas. Aquí destaquem l’avantatge dels frens de disc sobre els frens de tambor que és que els de disc ventilen millor que els de tambor degut al seu disseny, ja que evacuen l’escalfor de manera més eficient i així s’impedeix que pugui fallar la frenada per sobreescalfament. Per tant són més segurs en vehicles potents i en condicions extremes.

Vicenç Llobet - Frens 1 Patinet

Vicenç Llobet - Frens 2 Patinet

Rodes i pneumàtics

Aquí hi ha diferents factors a tenir en compte a l’hora d’escollir un patinet; un seria el tipus de llanda (amb càmera o sense càmera). Aquest factor no és massa rellevant ja que pensar que una roda sense llanda ofereix major durabilitat però en el cas dels patinets elèctrics la seva vida útil és inferior a la del tipus de roda; per tant qualsevol dels dos tipus funcionarà bé.

En canvi sí que s’han de mirar bé dos factors que són importants com ara el diàmetre de la roda i el tipus de banda de rodament.

Les rodes amb un diàmetre gran (per exemple 10 polsades), ofereixen una major velocitat punta, augmenten l’amortiment mecànica del patinet, redueixen les vibracions i també permeten superar majors obstacles com ara esquerdes, desnivells, etc. La seva mancança, però, és que resten acceleració i ofereixen un menor control i maniobrabilitat.

Les rodes amb un diàmetre petit (per exemple 4 polsades) ofereixen una major acceleració, major control i maniobrabilitat. També ofereixen una major estabilitat al tenir el centre de gravetat més a prop del terra.

Pel que fa a la banda de rodament, en funció del disseny d’aquesta, es poden trobar dos models; els de ciutat i els de tot terreny. Els de ciutat solen ser més llisos oferint una major superfície en contacte amb el terra i oferint millor adherència, mentre que el disseny dels tot terreny solen estar composats per tacs que ofereixen una menor superfície de contacte però, en canvi, en terrenys de sorra, terra, etc. tenen millor adherència.

Vicenç Llobet - Pneumàtics Patinet

Amortidors

En la seva gran majoria són de ressort helicoïdal. Aquest sistema d’amortidors és econòmic i fiable. Generalment es troba tant en la suspensió del darrera com en la davantera reduint al mínim la vibració oferint la màxim amortiment possible. Si el patinet elèctric porta un seient, aquest també sol portar un sistema d’amortidor integrat.

Vicenç Llobet - Amortidors Patinet

Quadre:

La majoria de patinets elèctrics porten un quadre totalment plegable per facilitar el seu transport i emmagatzematge. Els principals materials que el componen són plàstics en els models més econòmics i de menor potència i bé l’alumini o acer inoxidable en els models de major potència ja que aquests ofereixen lleugeresa i durabilitat.

Vicenç Llobet - Quadre Patinet

Manteniments

Malgrat que són equips de preu econòmic són vehicles molt fiables. El seu disseny i components són el més simple i senzills per a que les probabilitats de fallida siguin baixes. Malgrat tot és important tenir atenció als següents aspectes:

Bateries

Les bateries de plom no tenen efecte memòria però és recomanable carregar-les després de cada ús i no deixar-les mai sense càrrega. També es recomana carregar-les cada dos mesos quan estiguin força temps sense ser utilitzades. La seva fallida més principal és per falta d’ús.

Transmissió

El més important en els sistemes de transmissió per cadena o corretja és la seva tensió perquè, una cadena o corretja ben tensada implica un màxim de potència i una major durabilitat en el temps. Per obtenir un òptim tensat, s’ha de deixar més o menys 1 centímetre de joc quan movem la cadena o corretja amb el dit. La cadena convé engreixar-la cada cert temps.

Frens

Es tenen que verificar i ajustar cada determinat temps.

Podries puntuar aquesta publicació?

Una estrella és puntuació baixa, 5 estrelles és puntuació alta