Ocultar informació a dins d’una imatge

A nivell de seguretat i privacitat, avui en dia, són dos factors que cada cop es prenen amb més importància. Gairebé cada dia es coneix alguna amenaça o tècnica que pot arribar fins als nostres ordinadors per robar informació personal emmagatzemada en ells.

Aquest article tracta sobre com es pot ocultar informació dins d’una imatge i sense aixecar sospites (al menys a primera vista).

Hi ha diferents programes, gratuïts, que permeten realitzar aquesta tasca; però ja requerim de buscar-los, descarregar-los, instal·lar-los i dipositar la nostra confiança en ells.

Aquí ho veurem de forma senzilla utilitzant només algunes comandes del propi sistema operatiu.

Què es necessita?
  • Una imatge qualsevol, en format JPG o BMP mateix.
  • Un arxiu de text (TXT) amb la informació a amagar o un arxiu comprimit (ZIP o RAR) que contingui els diferents arxius que es volen amagar a dins de la imatge.
Com procedir per xifrar un simple arxiu de text (TXT) dins de la imatge?
  • Copiar tant l’arxiu d’imatge (JPG o BMP) i l’arxiu de text (TXT) dins una carpeta. Els dos han d’estar dins de la mateixa carpeta.
  • Obrir una cònsola de comandaments DOS del sistema. L’apertura d’aquesta cònsola varia en funció de la versió de Windows que es tingui instal·lada. En aquest exemple ho farem amb Windows 10.

A tal efecte ens trobem amb una barra d’icones a la part inferior de la pantalla. La segona icona, el símbol d’una lupa, és la icona que permet accedir al cercador d’elements dins del Windows. Per tant s’haurà de prémer al damunt d’aquesta icona i en la barra de cerca que apareix s’haurà d’escriure la paraula CMD i prémer “Intro” del teclat.

Apareix la cònsola DOS del sistema. Tot seguit adjunto captura de pantalla amb els comandaments de sistema que calen executar per crear un arxiu d’imatge que contingui la informació de l’arxiu de text. En l’exemple s’ha suposat que en l’arrel de la unitat “C” del sistema he creat una carpeta que es diu “ocultar” i a dins he posat els dos arxius a ocultar:

Vicenç Llobet - Ocultar Informació en Imatges

S’observa que només obrir la cònsola de comandaments, el sistema ens ubica dins d’una carpeta del sistema (pot variar segons com estigui configurat l’ordinador).

El primer comandament ens ubica dins la carpeta on tenim l’arxiu d’imatge i el de text.

El segon comandament és el que ens genera un altra arxiu d’imatge que contindrà l’arxiu d’imatge original i l’arxiu de text.

A partir d’aquí, si obrim la imatge amb doble “clic” del ratolí, només es veurà la imatge inicial però, si s’obre la imatge amb un editor de text, en l’editor es veuran un munt de caracters estranys però que, al final del tot de l’editor, tindrem l’arxiu de text que s’havia ocultat.

Com procedir per xifrar un simple arxiu comprimit (ZIP o RAR) dins de la imatge?
  • El procediment és exactament que en el cas anterior però amb la diferència de que primer haurem comprimit l’arxiu o arxius dins un ZIP o RAR.
  • Per visualitzar el contingut d’aquest arxiu ZIP o RAR de dins la imatge, l’arxiu d’imatge resultant s’obrirà amb el corresponent compressor WinZip, WinRAR o equivalent.

Podries puntuar aquesta publicació?

Una estrella és puntuació baixa, 5 estrelles és puntuació alta