Experiència Laboral

Gestió de les TI a Eurecat. Responsable d’Infraestructures i Responsabilitat Social Corporativa a la seu de Mataró

Fundació Eurecat

Vicenç Llobet Sánchez-Eurecat
Maig 2015 – Fins l’actualitat

Competències:

 • Gestió de les TI.
 • Responsable de les infraestructures a les seus d’Eurecat a Mataró, així com d’aules i equipaments d’Eurecat al Centre de Recerca i Transferència Tecnològica Tèxtil de Cant de Mar.
 • Responsable d’accions de Responsabilitat Social Corporativa a les seus d’Eurecat a Mataró.

Responsable de TI i Infraestructures i Consultor d’Smart Technologies, RFID i Innovació

Fundació Cetemmsa

Vicenç Llobet Sánchez - Cetemmsa
Febrer 2015 – Abril 2015

Competències:

Com a responsable de TI i Infraestructures porto a terme les següents tasques:

 • Gestió de la integració de les TI dins la fusió dels Centres Tecnològics Avançats de Catalunya (tasca realitzada conjuntament amb la resta dels membres de TI dels demés centres).
 • Gestió dels sistemes (Active Directory, DNS, DHCP, VLAN’s, directives de grup, administració dels sistemes antivirus, control de presència del personal, connectivitat VPN, plataforma Google Apps i MailEnable, sistema d’arxius).
 • Gestió i configuració del sistema d’impressió amb equips multifunció basats amb gestió d’accounting i identificació mitjançant RFID. Gestió amb el proveïdor per reportar i supervisar incidències així com gestionar el control de material consumible.
 • Gestió de la telefonia IP i telefonia mòbil.
 • Manteniment del hardware d’usuaris (Diagnosi i substitució de components hardware, instal·lació i configuració de sistemes operatius de client, instal·lació i configuració de softwares de client).
 • Gestió dels sistemes d’usuaris (Instal·lació, configuració i manteniment dels sitemes Windows).
 • ERP Microsoft Dynamics Axapta 2009 (Implementació, modificacions i suport intern a usuaris).
 • Cetemmsa WorkFlow (Implementació, modificacions i suport intern a usuaris).
 • Instal·lació i manteniment d’eines ofimàtiques en general com Microsoft Office, Adobe Acrobat.
 • Gestió de “sites” corporatius per a gestió documental, wikipèdies i blogs corporatius.
 • Gestió de l’eina de ticketing “Mantis” per donar suport de HelpDesk Corporatiu.
 • Configuració de sistemes d’assistència remota amb softwares “TeamViewer”, “RealVNC”, “TerminalServer” i escriptori remot.
 • Gestió i manteniment de bases de dades amb Microsoft SQL Server i MySQL.
 • Configuració de sistemes de vídeo-conferència amb Skype o Google Hangout.
 • Gestió per a la sol·licitud, descàrrega, configuració i formació en certificació digital i suport tècnic.
 • Gestió dels sistemes de seguretat (vídeo-vigilància, alarma d’intrusió i alarma d’incendis).
 • Gestió amb proveïdors i industrials (proveïdors d’energia, telefonia, serveis TIC i manteniment de l’edifici).
 • Manteniment del hardware i programari de les diferents aules de formació a les dues seus de Mataró i al Centre de Recerca i Transferència Tecnològica Tèxtil de Canet de Mar.

Com a consultor d’Smart Technologies , RFID i Innovació porto a terme les següents tasques:

 • Transferència del coneixement a associacions empresarials, instituts de promoció econòmica dels ajuntaments, escoles i empreses en general.
 • Transferència del coneixement en matèria de Innovació, Open Innovation, Model Català de Transferència de Tecnologia i sistemes d’ajuts de les administracions públiques cap a les empreses.

Altres:

 • Cap d’emergències en el protocol de riscos laborals.

Consultor d’Smart Technologies i RFID, Tècnic en HelpDesk corporatiu

Fundació Cetemmsa

Vicenç Llobet Sánchez - Cetemmsa
Juliol 2011 – Febrer 2015

Responsable de Software Corporatiu al departament de Tecnologies TI i Infrastructures i Consultor d’Smart Technologies en l’Àrea de Transferència del Coneixement.

Pel que respecta al software corporatiu he desenvolupat adaptacions, personalització i manteniment de l’eina software Microsoft Dynamics Axapta 2009 i amb la implementació de l’eina de Gestió Documental Alfresco.

En altres línies he portat mateniment de l’eina interna de WorkFlow, suport corporatiu a usuaris interns i col·laborant amb la millora constant en els sistemes informàtics i de comunicacions a l’empresa conjuntament amb els companys d’equip.

Com a consultor d’Smart Technologies, en l’Àrea de Transferència del Coneixement, la meva feina s’ha centrat en impartir cursos formatius i sessions informatives sobre innovació, open innovation i les diferents tecnologies Smart (Smart Objects – Smart Textiles) que el Centre Tecnologic porta a terme dins el seu àmbit de la recerca, desenvolupament i inovació.


Consultor de Solucions TI i Comunicacions, RFID i Smart Objects

Centre de Tecnologia Empresarial de Mataró i Maresme, S.A.

Vicenç Llobet Sánchez - Cetemmsa
Desembre 2000 – Juny 2011

Consultor de tecnologies de la informació i la comunicació a empreses i/o organismes, anàlisi funcional d’aplicacions informàtiques i/o aplicacions Web, difussió de tecnologies RFID, Smart Objects, Smart Materials, consultoria de processos basats en l’estàndard BPMN i implantació d’eines WorkFlow.

Actualment en procés d’aprenentatge per a l’ús, parametrització i configuració de l’ERP Microsoft Dynamics Axapta.


Coordinador del Departament d’Anàlisi i Programació d’Aplicacions Informàtiques

MAMSA

Juliol 1992 – Novembre 2000

Anàlisi, desenvolupament, implantació i formació d’aplicacions informàtiques estàndard i desenvolupades a mida.


Director Financer i Responsable TI

BOBTAIL, S.A.

Gener 1991 – Abril 1992

Gestió de les finances, control i execució dels processos de facturació i traspàs a la comptabilitat, gestions de cobraments i pagaments, gestió de la fiscalitat, control de les vendes i facturació d’estrangeria, gestió del sistema de comissions als representants, anàlisi i desenvolupament d’aplicacions informàtiques d’ajuda a la gestió.


Programador d’Aplicacions Informàtiques

MAMSA

Juliol 1990 – Gener 1991

Programador d’aplicacions informàtiques amb tasques de comercial de productes informàtics i ofimàtics.


Adjunt a Gerència

SERMAX

Novembre 1987 – Juny 1990

Gestió de les finances, control i execució dels processos de facturació i traspàs a la comptabilitat, realització, control i seguiment de les ofertes de clients, gestions bancàries en general i gestió de la fiscalitat. Empresa familiar, constructora de maquinària tèxtil i subministrament d’articles i recanvis per a la indústria tèxtil.Gestió de les finances.


Programador d’Aplicacions Informàtiques

INFOMAR

Novembre 1986 – Novembre 1987

Programador d’aplicacions informàtiques desenvolupades a mida amb llenguatges Basic per funcinar sota plataformes Theos o Ms-Dos.


Dissenyador Gràfic

TALLERS J.ABRIL, S.A.

Octubre 1985 – Novembre 1986

Dissenyador gràfic d’imatges que, mitjançant un procés de programació, es convertien en un software per a ser introduït en les màquines de teixit de punt. Les màquines teixien el fil conformant el gràfic que s’havia dissenyat.


%d bloggers like this: