Tipologies d’Innovació

Vicenç Llobet Sánchez - Tipologies d'Innovació

Quan es parla d’innovació no s’ha de pensar únicament en producte; és a dir, inventar un producte nou, posar-ho al mercat i que el púglic el compri. La innovació contempla diferents àmbits que es resumeixen a continuació:

  • Innovació de Producte
  • Innovació de Procés
  • Innovació Tecnològica
  • Innovació de Ruptura
  • Innovació Incremental

Innovació de Producte

Vicenç Llobet Sánchez - Innovació en Producte

La innovació en producte significa la creació d’alguna cosa nova. Sovint s’associa amb una activitat relacionada amb la creativitat, l’atzar o la inspiració d’un moment. Però aquests elements, que són essencials, són només alguns dels components d’un procés molt més ampli.

Tenir idees és senzill, tenir bones idees ja és més complicat. Però el que realment constitueix un repte estratègic per a les empreses és generar contínuament bones idees i convertir-les en productes y serveis amb èxit comercial en el mercat.

Exemple: El pal de fregar. Abans de la seva existència els terres es netejaven agenollats amb un drap, aigua i sabó. Aquesta innovació, que no va incloure cap tipus de tecnologia, de seguida es va estendre i va canviar els hàbits de fer aquest tipus de feina aportant comoditat i no tant esforç físic.

Innovació en Procés

Vicenç Llobet Sánchez - Innovació en Procés

La innovació en procés també pot tenir el seu origen en fer les coses d’una forma diferent en els processos empresarials. Redefinir els processos productius pot servir per a augmentar el valor del producte final gràcies a un menor cost de fabricació, un menor temps de resposta o una major qualitat.

Sovint aquesta redefinició afecta als processos relacionats amb la comercialització i es tradueix en subministrar o oferir el mateix servei o producte de manera completament diferent.

Exemple: Els supermercats d’aliments on-line, cadenes de menjar ràpid a domicili, les marques de canal o la venda de llibres per Internet han estat autèntiques revolucions en l’organització de processos empresarials.

Innovació Tecnològica

Vicenç Llobet Sánchez - Innovació Tecnològica

Tradicionalment la innovació també s’ha associat, de manera quasi exclusiva, amb les activitats d’R+D i amb la incorporació de coneixements tecnològics.

Aquesta associació es produeix perquè la literatura empresarial ha utilitzat com a exemples paradigmàtics sectors com el farmacèutic, el químic o l’electrònica, on la investigació bàsica ha possibilitat innovacions que han canviat el curs de la història: la penicil·lina, el niló o els microprocessadors.

Quan la innovació es produeix gràcies a l’aplicació industrial del coneixement científic es considerarà que s’ha fet una innovació tecnològica. Però aquí cal aclarir una confusió: no hi ha sectors de tecnologia punta ni sectors de baixa tecnologia. En tots els sectors es pot innovar gràcies a la gestió de la tecnologia.

Exemple: En un sector tant antic com el de l’elaboració del pa, gràcies a la R+D en una sèrie de ferments líquids, es va innovar en la fabricació de pa precuinat i ultracongelat de manera que, qualsevol persona sense coneixements en la fabricació del pa, pogués elaborar-ho de manera ràpida i vendre aquest producte en molts llocs, com ara les benzineres.

Innovació de Ruptura

Vicenç Llobet Sánchez - Innovació de Ruptura

Ruptura i impacte de mercat. Aquest tipus d’innovació es produeix quan un nou producte o servei trenca de cop amb les pautes de consum establertes i s’incorpora de forma massiva, fet que confereix a l’empresa promotora un avantatge substancial davant els seus competidors.

Algunes de les innovacions de ruptura que més impacte han tingut en la nostra societat han estat molt vinculades als avenços tecnològics.

Exemple: Gràcies a la digitalització de la informació, la utilització del làser i dels nous materials, el compact disc va substituir completament als discs de vinil. El cas dels “Walkmans” van trencar amb el concepte de poder portar-te la música a totes parts i, precisament aquest concepte va patint canvis tecnològics constantment.

Innovació Incremental

Vicenç Llobet Sánchez - Innovació Incremental

La manera més freqüent d’innovar, entre les empreses consolidades, és la innovació incremental. La introducció de successives millores en un producte o servei i que s’acumulen a un producte ja existent, el qual millora progressivament.

Exemple: A Castellar del Vallès existeix una empresa, Mikalor. Aquesta empresa fabrica fixacions metàl·liques per a l’automoció i la distribució en ferreteries. Té en catàleg una gamma d’unes 2.000 referències de productes diferents, als quals hi va afegint valor mitjançant innovacions incrementals.

El cicle de vida mig dels seus productes és de 5 anys, durant els quals cada producte experimenta unes 15 millores (en qualitat, reducció de costos, augment de prestacions, etc.) i un parell de canvis substancials como a conseqüència de la introducció de nous materials, noves tecnologies i modificacions del disseny.

Per exemple, per a una de les seves abraçadores, que representa un terç de la seva xifra de negocis, es va aconseguir millorar les seves prestacions en un 40% al llarg de la seva vida útil, reduint al mateix temps de forma substancial els costos de producció. Par a aconseguir aquests resultats, Mikalor inverteix l’1,8% de les seves vendes en R+D, subcontracta anualment uns 12 projectes a universitats, centres tecnològics i enginyeries i participa en diversos programes d’R+D de la Unió Europea.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

%d bloggers like this: