Un metall que pot canviar el que sabem sobre aïllament tèrmic i conductivitat elèctrica

Una de les propietats dels metalls, especialment en els bons conductors, és que si es fa passar electricitat a través d’ells, aquests s’escalfen. Aquesta propietat és la que permet que funcionin aparells com ara radiadors, que els ordinadors no funcionin gaire bé si no estan ben refrigerats ja que s’escalfen, etc.

Aquest efecte es regula a través d’una llei anomenada Wiedemann-Franz. Doncs bé, un equip de la Universitat de Berkeley acaba de trobar un material que viola aquesta llei. Inicialment sembla una curiositat científica però, en la realitat, aquest nou material té un gran potencial.

El secret està en el Diòxid de Vanadi. Aquest metall podria canviar moltes coses com ara centrals termoelèctriques fins a microprocessadors. Aquest no és un metall nou sinó que ja fa molts anys que es coneix; però el que no es sabia, fins ara, és que a temperatura ambient la seva conductivitat tèrmica és fins a deu vegades menor del que hauria de ser.

Vicenç Llobet Sánchez - Conductivitat Tèrmica

Vicenç Llobet Sánchez – Conductivitat Tèrmica

En els metalls comuns es mouen en totes les direccions; és a dir, la seva estructura microscòpica permet múltiples configuracions i això permet que els electrons es puguin comportar de forma quasi aleatòria i, el resultat de tot això és l’escalfor. En el Diòxid de Vanadi, en canvi, hi ha molt menys configuracions, que no permeten el moviment aleatori dels electrons. Aquest fet provoca que els electrons es moguin de forma coordinada i això redueix la conductivitat tèrmica.

De forma inicial es preveu que possibles aplicacions poden anar des del disseny de nous motors que dissipin el calor a revestiments de finestres. Si es pot arribar a ajustar la conductivitat elèctrica dels materials, es podrà dissenyar finestres que dissipin la temperatura a l’estiu o que eviti la pèrdua d’escalfor a l’hivern.

Però encara és aviat per poder parlar d’una producció industrial o d’una comercialització del Diòxid de Vanadi; però el que sí ja és cert és que aquest nou descobriment obre una porta increïble molt prometedora per a començar a treballar en tota una nova classe de conductors.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

%d bloggers like this: